Samen Bant nog mooier maken!

Wat is Hart voor Bant?

Op dit moment kijk ik terug op het ontstaan van Hart voor Bant. Hoe kan het dat er mensen zijn in de polder die hart krijgen voor mensen of voor een dorp?  Daar is maar één antwoord op te geven: God heeft Hart voor Bant. 

Ongeveer tien jaar geleden waren er mensen in de polder die het meest waardevolle wat ze hadden ontvangen wilden delen met anderen. Ze waren van mening dat waardevolle niet voor zichzelf te houden maar te delen. Met wie dan ook.  

Er kwamen mensen en gedachten bij elkaar om Bant nog mooier te maken dan het al is. We vragen God naar Zijn bedoeling met Bant en geloven dat dat het beste is. Zo wordt er al een hele poos nagedacht om mooie dingen te doen. Ik denk terug aan kerst 2018 en 2019. We mochten vanuit Urk mensen blij maken met een kerstpakket. We zagen verbazing, blijdschap en dankbaarheid op de gezichten. Geven is ontvangen. Er kwam een buitenbieb aan de Noordwend. En er zijn ondertussen al veel goede gesprekken geweest met inwoners en daardoor mooie contacten ontstaan.

Het is een beweging vanuit Urk, een visserijgemeenschap, naar een gemeenschap die leeft van de landbouw van oorsprong. Brood en vis smaken goed samen. Dat is de bedoeling, samen genieten van wat de Heer aan ons geeft. In gemeenschap met Hem en met elkaar. 

Als je hierover vragen en/of opmerkingen hebt! Er is een mailadres beschikbaar: hartvoorbant@gmail.com

Namens Hart voor Bant 

Alie de Boer
Arenda Russchen
Maarten ten Napel 
Meindert Kramer