Hoe willen wij een bijdrage leveren aan het nog mooier maken van Bant en waarom? In de onderstaande video vertellen de leden van pioniersgroep Hart voor Bant over hun persoonlijke missie.

Algemene Missie: Hart Voor Bant is een Christelijke welzijnsorganisatie die, door sociale activiteiten, mensen in Bant wil bereiken met geloof, zingeving en ontmoeting om hierdoor Bant samen nog mooier te maken.

Visie: We willen vanuit onze Christelijke identiteit contacten leggen, verdiepen en verbinden om sociale uitsluiting te verminderen, sociale interactie te vergroten en te bouwen aan een waardevolle, hechte en dienende gemeenschap in Bant.