Regen geeft zegen, 23 dec. 2020

Ook dit jaar kregen wij op ons hart om iets te betekenen rondom kerst voor de mensen hier in Bant.
23 dec 2020 zouden we door Bant heenlopen om 100 Zoeklichten met kleurplaten voor de kinderen en 20 gevulde tasjes te brengen.

De bedoeling was om twee aan twee te gaan en er zouden twee muziek gaan maken in de straten van Bant.
Waarop het deze avond goot met bakken uit de hemel waardoor we het last minute gecanceld hadden.

Zoals het in de profetieën van Ezechiël staat ‘regens van zegen zullen er zijn’.
Ezechiël 34 vanaf vers 23.

23 Ik zal over hen één Herder doen opstaan en Die zal ze weiden: Mijn Knecht David. Híj zal ze weiden en Híj zal een Herder voor ze zijn.
24. En Ik, de HEERE, zal een God voor ze zijn, en Mijn Knecht David zal Vorst zijn in hun midden. Ík, de HEERE, heb gesproken.
25. Ik zal een verbond van vrede met ze sluiten en de wilde dieren uit het land wegdoen. Ze zullen onbezorgd wonen in de woestijn en slapen in de wouden.
26. Ik zal hun en het gebied rond Mijn heuvel een zegen geven, en Ik zal de regen op zijn tijd doen neerdalen. Regens van zegen zullen er zijn.

Dat dit een gebed mag zijn voor de inwoners van Bant.
We hebben de tasjes en Zoeklichten later in de week verspreid.
Toen we een gebedsbijeenkomst hadden met de kerngroep van Hart voor Bant hoorden we van één van onze leden dat het tot gesprek heeft geleid.
Wat het verder zal doen in de huizen, maar vooral de harten van mensen mogen we in de handen van God leggen.